Oferujemy wysokiej jakości tłumaczenia z polskiego na angielski i z angielskiego na polski:

  • tekstów ogólnych i korespondencji prywatnej
  • tekstów biznesowych i handlowych (listy, umowy, certyfikaty)
  • tekstów literackich i artykułów prasowych
  • tekstów specjalistycznych (prawniczych, medycznych, technicznych)
  • tekstów reklamowych i promocyjnych
  • stron internetowych
  • artykułów naukowych i prac dyplomowych

Cena obejmuje jedną stronę obliczeniową standardowego tekstu - 1500 znaków ze spacjami.