» Kurs Military and Aviation English

Celem kursu jest przyswojenie i wyćwiczenie słownictwa oraz niezbędnych zwrotów w zakresie języka angielskiego wojskowego, a także rozwinięcie zdolności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi pisemnej i komunikacji w języku angielskim na poziomie określanym według norm STANAG 6001.

kurs military

Korzyści dla uczestnika kursu:

  • uczestnik nabędzie i utrwali praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych
  • słownictwo i gramatyka są zintegrowane z ćwiczeniem sprawności językowych w kontekście militarnym
  • tematyka kursu jest zaczerpnięta z takich kontekstów wojskowych jak: NATO, ONZ
  • uczestnik będzie mógł przygotować się do egzaminu zawodowego opartego o normy STANAG 6001

Szczegółowy materiał leksykalno - gramatyczny zależy od poziomu grupy.