» Kurs gimnazjalny

Egzamin po gimnazjum jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi wybór wymarzonej szkoły średniej i poziom dalszej edukacji.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA KOLEJNĄ JUŻ EDYCJĘ NASZYCH KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:
Przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego w trzech blokach:

 • Matematyczno - przyrodniczym
  Obejmującym takie przedmioty jak:
  MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA I GEOGRAFIA
 • Humanistycznym
  Obejmującym takie przedmioty jak:
  JĘZYK POLSKI, HISTORIĘ I WIEDZĘ O SZTUCE
 • Językowym
  Obejmującym wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski), nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy.


ZAPEWNIAMY:
 • NAJLEPSZYCH NAUCZYCIELI
 • MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - TESTY, KOMPEDIA WIEDZY
 • Nauka odbywa się w małych grupach - dzięki czemu każdy aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 • Systematyczne sprawdziany - (prawie na każdych zajęciach) oraz próbny egzamin gimnazjalny - dają pewność skuteczności naszych kursów.
 • Stały kontakt nauczycieli z rodzicami - dzięki czemu można na bieżąco i bezpośrednio śledzić postępy w nauce.


Cel kursu:
 • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy
 • utrwalenie materiału
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • zdobycie umiejętności gospodarowania czasem egzaminacyjnym
 • biegłe rozwiązywanie testów egzaminacyjnych
 • uzyskanie wiary we własne możliwości
 • poprawa samooceny w przygotowaniach do egzaminu
 • polepszenie samopoczucia ucznia (mniejszy stres na egzaminie)
 • wyższe oceny w szkole na koniec roku
 • jak najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym
 • kontynuacja nauki w wymarzonej szkole!


Charakter zajęć:
 • teoria w "pigułce"
 • ćwiczenia, zadania praktyczne
 • testy
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • prace domowe
 • próbne egzaminy


Zajęcia w ramach kursu prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem go do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.W trakcie kursu nauczyciel będzie stosował różnorodne metody nauczania, których dobór zależeć będzie m.in. od przedmiotu nauczania oraz wiadomości i umiejętności uczniów. Będzie teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. W ramach kursu z przedmiotów humanistycznych będą ćwiczone i doskonalone wymagane na egzaminie formy wypowiedzi pisemnej (rozprawka, opowiadanie, recenzja, list i inne). Będą również kartkówki, sprawdziany, egzaminy próbne i oczywiście prace domowe. Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę procentową.