» Kurs business

Kurs Business przeznaczony jest dla osób, które pragną wykorzystywać język angielski w sferze zawodowej. W trakcie nauki poznajesz specyficzny język używany w kontaktach biznesowych, prowadzisz rozmowy, negocjacje, piszesz listy, oferty i raporty. Kurs ten polecamy osobom, które posiadają już przynajmniej podstawową znajomość języka angielskiego. Oferujemy kursy Business English na wszystkich poziomach zaawansowania, nawet od poziomu podstawowego.

kurs business

Kurs przybliża podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu ekonomii i biznesu. Oprócz tego, kurs obejmuje zagadnienia gramatyczne przewidziane dla danego poziomu zaawansowania. Program zajęć uwzględnia rozwój wszystkich sprawności językowych (czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie), ze zwróceniem szczególnej uwagi na pisanie, bardzo istotne w korespondencji biznesowej.


Ofertę kursów Business English kierujemy do:

  • uczniów klas ekonomicznych oraz przyszłych studentów ekonomii
  • uczniów klas językowych pragnących poszerzyć wiedzę językową o zagadnienia ekonomiczno-biznesowe
  • studentów ekonomii i kierunków biznesowych
  • osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy
  • osób pracujących, dla których znajomość języka Business English jest wymagana w miejscu pracy
  • wszystkich zainteresowanych tą tematyką