» Nasze atuty:

 • Nasz program jest doskonale przygotowany metodyczne – żadne ćwiczenie nie jest wykonywane bez określonego celu
 • Wszystkie materiały są dostarczane przez lektora języka za darmo
 • Zajęcia przeprowadzane są przez lektorów po studiach pedagogicznych lub filologicznych mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi oraz z nauką języków
 • Każde dziecko po zakończeniu zajęć ma poczucie, że odniosło sukces. „Nauka - zabawa” odbywa się w atmosferze wzajemnej akceptacji i wspierania w działaniach
 • Wszystkie proponowane przez nas ćwiczenia opierają się na zabawie – nie ma podręczników, są kolorowanki, piosenki, zabawy interakcyjne oraz twórcze, które niejako mimochodem odbywają się w języku, którego dzieci się uczą
 • Zabawa językowa opiera się na działaniu na wszystkie zmysły dziecka: wzroku, słuchu, dotyku, smaku oraz zapachu. Dziecko nie wie, że się uczy a uczy się całym ciałem
 • Wszyscy lektorzy mają przygotowanie pedagogiczne + znają bardzo dobrze język którego uczą
 • Zajęcia przeprowadzane są w środowisku przyjaznym dla dziecka
 • Najmłodsi uczniowie nie siedzą w ławkach – interakcja między nimi a lektorem odbywa się na przykład w kółeczku
 • Zajęcia odbywają się oczywiście w terminach dogodnych dla rodziców
 • Naszym priorytetem jest zadowolenie dzieci, rodziców a także właścicieli i dyrektorów przedszkoli, dlatego zawsze można na nas liczyć!

<< Cofnij