Posłanie swojej pociechy na kurs języka angielskiego to dobra inwestycja w przyszłość. Im młodsze dziecko tym łatwiej chłonie wiedzę, a im metody są skuteczniejsze tym szybciej maluch nauczy się płynnie władać językiem obcym. Język angielski dla dzieci w szkole PERFECT LINGUA to przyjazne i pożyteczne lekcje na całe życie. Angielski to dla dzieci w naszej szkole czysta przyjemność i radość płynąca z nauki.

» Nauka poprzez gry i zabawy

Istotną częścią naszego systemu nauczania są gry i zabawy, dzięki którym dzieci łatwiej się uczą i nauka staje się dla nich bardziej naturalna i ciekawa. Jest to odzwierciedlenie ich naturalnych zainteresowań i aktywności. Praca w parach, ćwiczenia w grupach oraz gry i zabawy tematyczne są nie tylko uzupełnieniem zajęć, ale stanowią ważną część nauki języka. Na zajęciach w naszej szkole jest sporo gier i zabaw językowych, które są charakterystyczną cechą metody komunikacyjnej. Jest to ważny element nauki, także z tego powodu, że jest bardzo motywujący dla dzieci i młodzieży i przypomina bardziej zabawę niż typową naukę.

» Zajęcia językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się języka angielskiego w sposób naturalny i intuicyjny. Podobnie jak w przypadku poznawania języka ojczystego, zanim zaczną mówić, najpierw słuchają i kojarzą wypowiadane słowa z ich znaczeniem.. Na zajęciach nie zmuszamy więc dzieci do mechanicznego powtarzania słów i dialogów, lecz poprzez zabawę i wielokrotne użycie prostych zwrotów przez lektora stymulujemy je do spontanicznego wypowiadania i zapamiętywania pojedynczych wyrażeń.

Zajęcia dla sześciolatków w PERFECT LINGUA:
Zerówka jest niezwykle ważnym etapem w życiu dziecka. Sześciolatki powoli przygotowują się do rozpoczęcia nauki w szkole, zdobywając nowe doświadczenia i nawyki. Nauka języka angielskiego w grupie może stać się bardzo dobrym sposobem na kształtowanie postaw i zachowań, które wkrótce przydadzą się w szkole. Dlatego staramy się, aby lekcje przypominały dziecku beztroskie zabawy przedszkolne, jednak stopniowo wprowadzamy elementy typowe dla zajęć szkolnych.

Posiadamy szeroką ofertę zajęć językowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie zamykamy się w nauczaniu jedynie języka angielskiego. Nasza firma prowadzi również zajęcia z języka francuskiego i rosyjskiego. Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy pionierami w nauczaniu tych języków wśród najmłodszych dzieci.