» Kursy dla młodzieży


Młodzieżowe kursy językowe przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej (kursy TEENS) i ponadgimnazjalnej (kursy STANDARD). Gwarantuje to Kursantom ciekawą i skuteczną naukę języka w grupach swoich rówieśników. Tematyka zajęć, przyjazna atmosfera oraz metody pracy dostosowane do zainteresowań młodych ludzi motywują do rozwijania umiejętności językowych. Kursy te gwarantują naukę języka na poziomie wykraczającym poza standardowy program szkolny.

W procesie nauczania wykorzystujemy tablicę interaktywną, dzięki której nauka języka staje się magiczna i przenosi w zupełnie inny wymiar oraz rejony odległe od tradycyjnego stylu nauczania. Materiały multimedialne, autentyczne nagrania, realne scenki pomagają uczniom opanować praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym. Na zakończenie każdego roku nauki, każdy uczeń otrzymuje indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierające rekomendacje dotyczące dalszej nauki. Ścieżka kariery językowej funkcjonująca w PERFECT LINGUA gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Jakie są cele kursów TEENS i STANDARD?

Cele kursów to:
  • rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na MÓWIENIE-nauka poprawnego posługiwania się zwykłym, codziennym językiem poprzez sytuacje "z życia wzięte"
  • systematyczne wzbogacanie słownictwa i struktur gramatycznych
  • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu i rozumienia czytania
  • ćwiczenie różnorodnych form wypowiedzi pisemnej, zwłaszcza tych wymaganych na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym
  • zapoznawanie Słuchaczy ze strategiami przydatnymi podczas zdawania egzaminów
  • zapoznawanie Słuchaczy z technikami uczenia się oraz budowanie odwagi językowej