» Kursy dla dzieci


Oferujemy dzieciom naukę języka zachowując najwyższe standardy nauczania. Każdy kurs językowy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, wieku i predyspozycji naszych najmłodszych kursantów.

Główne cele kursów Kids i Junior:
  • rozwijanie wszystkich kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym
  • rozwój krytycznego, logicznego i twórczego myślenia
  • zrozumienie i szacunek dla innych kultur
  • stopniowe zachęcanie do mówienia
  • indywidualne podejście do każdego ucznia
  • motywacja dzieci do dalszej nauki

Przeprowadzamy systematycznie testy podczas trwania kursów, a każdy semestr kończy się testem końcowym.
Na końcu każdego semestru Kursanci otrzymują RAPORT POSTĘPÓW W NAUCE, w którym znajduje się ocena wszystkich kompetencji językowych, frekwencji, zachowania, podejścia do nauki i aktywności na zajęciach, średnia ocen a także sugestie do dalszej pracy nad językiem. Na końcu roku szkolnego Kursanci otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Najmłodsi Kursanci zawsze mogą liczyć na dodatkową i bezpłatną pomoc lektora w nadrabianiu braków związanych z nieobecnością na zajęciach lub w zadaniach domowych. Lektorzy kontaktują się z rodzicami w przypadku braku postępów w nauce lub problemów związanych z aktywnością na zajęciach lub niesystematyczną pracą w domu. Grupy dziecięce tworzone są w niezwykle staranny sposób w oparciu nie tylko o poziom ale i o kryterium wieku –
Uczenie dzieci jest tak odmienne od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzane tylko przez lektorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i - co najważniejsze - lubią pracę z dziećmi