Angielski to podstawa, a drugi język to konieczność


Świat, który nas otacza ciągle się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Mimo, że język angielski jest podstawą to znajomość drugiego języka w dzisiejszych czasach jest koniecznością. Osoby, które chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle się uczyć już od najmłodszych lat, dlatego obecnie tak bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych.

Głównym celem nauczania drugiego języka obcego jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, przygotowanie ich do spotkania z inną kulturą i językiem oraz rozwijanie postawy badawczej i rozbudzanie ciekawości.

Przygodę z dodatkowym językiem obcym warto zacząć od najmłodszych lat. Dlaczego? Przemawia za tym wiele argumentów.

1. W wieku wczesnoszkolnym zdolności intonacyjno-artykulacyjne dzieci są wyjątkowe. Aparat wymowy dziecka jest bardzo plastyczny, pozwala na właściwą artykulację głosek a więc na opanowanie poprawnej wymowy w danym języku bez śladu obcego akcentu.

2. Dzieci podczas nauki nie boją się popełniać błędów. Chętnie mówią, powtarzają, naśladują, fantazjują. Ogromną radość sprawia im eksperymentowanie, odkrywanie czegoś nowego.

3. Otwartość i kreatywność w stosunku do obcego języka pozwala dziecku znaleźć wyjście w wielu sytuacjach, kiedy brakuje mu właściwego słowa. Szuka różnych rozwiązań-sposobów wyrażenia tego, co chciałoby zakomunikować (nowe słowa, mimika, gesty, ruch).

4. Nauka języka odbywa się poprzez zabawy ruchowe, gry, wyliczanki, rymowanki, piosenki. Dzięki różnorodnym formom aktywności dzieci łatwiej nabywają umiejętności językowe. Nauka w tym wieku to zabawa a zabawa to ruch.

5. Nauka języka obcego jest jednym z czynników stymulujących wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka. Pomaga osiągać sukcesy w szkole i równocześnie jest pasjonującą zabawą.

6. Od najmłodszych lat dzieci zauważają, że język jest nie tylko środkiem komunikacji ale też środkiem poznania kultury danego kraju. Ucząc się języka obcego dzieci poznają ,,inny świat” - kraj swoich rówieśników i ich zwyczaje. Dzieci, które wcześniej nabywały umiejętności językowe, w dalszych latach nauki są pozytywniej nastawione do kraju, którego języka uczyły się.

7. W okresie wczesnoszkolnym dzieci są ciekawe wszystkiego, łatwiej więc zmotywować je do nauki. Sukcesy osiągane na tym etapie kształcenia wyzwalają chęć do nauki języka w następnych latach.

8. Dzieci od najmłodszych lat uświadamiają sobie, że język służy porozumiewaniu się, a nie jest przedmiotem nauki.

9. Dzieci doświadczają różnych metod uczenia się języka. Wybierają sposób najlepszy dla siebie, który zastosują w dalszych latach nauki, także na innych przedmiotach.

10. Większość metod aktywizujących stosowanych w nauce języka na poziomie wczesnoszkolnym opiera się na pracy w grupach. Pracując w mniejszych lub większych grupach dzieci od najmłodszych lat nabywają umiejętności kluczowe, niezbędne na dalszych etapach kształcenia. Uczą się współpracować, ponosić odpowiedzialność za wykonanie zadania, weryfikować swoje pomysły i korzystać z pomysłów innych.

11.Wczesny kontakt z językiem obcym a następnie znajomość języka (języków) stanie się integralną częścią wykształcenia dorosłego Polaka i Europejczyka.

Będąc rodzicem możesz pozwolić swojemu dziecku na rozwijanie się i nabywanie umiejętność językowych w dodatkowym języku obcym dzięki naszej pomocy.

Przyjdź i dowiedz się więcej!